Mörskar kväller, …….

sitta huk, fira skymning eller kura skymning är alla olika uttryck för samma sak. Sitta stilla och grunna medan man ser skymningen falla ute, sitta utan tänt ljus och drömma eller…